การพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ที่เกษตรกร

ในจังหวัดขอนแก่น Prawit ได้ส่งมอบสิ่งของเกี่ยวกับที่ดินมูลค่า 220 ล้านบาทแก่ 135 คนซึ่งเอกสารดังกล่าวได้รับการยึดทรัพย์โดยฉลามเงินกู้ ในจังหวัดอุดรธานีเขาได้ส่งมอบสิ่งของทำกินไปยังอีก 1,778 คนจากหลายจังหวัดในภูมิภาคนี้ รวมทั้งที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่นรถถูกส่งกลับไป 2,287 คนทั่วประเทศที่ตกเป็นเหยื่อของฉลามเงินกู้ มีมูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านบาท

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมพศ. ได้รายงานว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวน 209,538 คนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อเงินกู้ฉลาม นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ที่เกษตรกรต้องแบกรับกับ ธ รุกิจตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 โดยโครงการดังกล่าวมีหนี้สินรวมรวม 6 พันล้านบาทและดอกเบี้ย 4 พันล้านบาท