นายทหารบกทำลายบรรยากาศการค้าและการลงทุน

ทหารควรเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นการจลาจลที่เป็นที่นิยมซึ่งปะทุขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 อันเป็นผลมาจากการรัฐประหาร นักการเมืองและนักการเมืองหลายคนได้แสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันและตั้งคำถามว่าการชุมนุมบนถนนและการปะทะกันที่นำไปสู่การรัฐประหารครั้งล่าสุดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อปูทาง

สำหรับการครอบครองของทหารหรือไม่ นักการเมืองพุไทย Watana Muangsook กล่าวว่าทหารพยายามที่จะทำให้การดำเนินการที่ผิดกฎหมายของเขาถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงรัฐประหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น คำสั่งของนายทหารบกทำลายบรรยากาศการค้าและการลงทุนเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงแล้วซึ่งเป็นผลมาจากการรัฐประหารในปีพ. ศ. 2557