วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี

ความน่าหลงใหลที่กลายเป็นมนต์เสน่ห์ของวนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสีแห่งนี้ คือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูง สลับกับหุบเขาและลำห้วย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400-900 เมตร ทั้งนี้ บริเวณน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสีนั้นเป็นพื้นที่ราบและหุบเขาลักษณะคล้ายกับกระทะ สภาพป่าบริเวณนั้นยังคงอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นที่ยังคงลักษณะความเป็นป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณไว้ได้อย่างน่าชื่นชม

ที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยงาม และลำห้วยที่สำคัญ คือ ห้วยแม่ป๋อน น้ำตกบัวตอง เป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีลักษณะพิเศษเป็นธารหินปูน น้ำตกสายนี้สูงประมาณ 100 เมตร มีความลาดชันประมาณ 50 องศา มีทั้งหมด 2 ชั้น นอกจากนี้ต ลอดลำธารน้ำตกซึ่งจะไหลลงสู้ ลำห้วยแม่ป๋อนนั้น เต็มไปด้วยความร่มรื่น อีกทั้งยังสายน้ำตกขนาดเล็กหลายสายซึ่งเป็นน้ำแร่ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินน่าชมยิ่งนัก น้ำพุเจ็ดสี เป็นบ่อน้ำพุเย็น ขนาด 6 X 8 เมตร ซึ่งมีน้ำพุไหลพุ่งออกจากใต้ดินตลอดปี และความโดดเด่นของที่นี่คือน้ำใสที่เป็นประกายสีรุ้งเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ น้ำพุเจ็ดสีนั้นถือเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของน้ำตกบัวตอง โดยน้ำจะไหลไปตามลำธารจนถึงน้ำตกบัวตอง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand