สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์โมเลกุล

การสำรวจ Nanopores ซิลิคอนไนไตรด์สำหรับ Glycomics และการรับรองคุณภาพเฮปาริน” ยังสามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์โมเลกุลทั้งหมดที่เฮปารินมีอยู่ในการใช้วินิจฉัยทางการแพทย์ทางเภสัชกรรมและการตรวจจับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การศึกษาน้ำตาลกว้าง ๆ ของ Dwyer ตัวอย่างเช่น Dwyer กล่าวว่าเทคนิคการตรวจจับแบบใหม่

สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการผลักดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนายาเสพติดที่มีน้ำตาลมากขึ้นเช่นเฮปาริน “น้ำตาลที่มีความสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อ” Dwyer, การวิจัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้รวบรวมตีพิมพ์ในวารสารรายละเอียดสูงกล่าวว่าธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ “พวกเขาเป็นวิธีการสื่อสารแบคทีเรียกับคนอื่น ๆ พวกเขาเป็นวิธีการที่เรากำลังจะออกแบบยาใหม่ ๆ จำนวนมากดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์น้ำตาล